DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BUZAU

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscrier la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Financiar – Contabilitate, salarizare

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscrier la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad  profesional superior la Compartimentul Financiar – Contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice din cadrul Direcției Judeţene pentru Cultură Buzău organizat în data de 14.03.2023 - proba scrisă.

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare

atribuit dosarului de

înscriere la concurs

 

Funcția publică 

 

Instituţia

Rezultatul

selectiei

dosarelor  

Motivul

respingerii

dosarului 

1.  343

 Consilier, clasa I,  

grad profesional

superior

 

D.J.C. Buzău

 

Admis

 

 -

2.  365

 Consilier, clasa I,  

grad profesional

superior

 

D.J.C. Buzău

 

Admis

 

 -

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretariatul  Direcției  Judeţene pentru Cultură Buzău, bd. Nicolae Bălcescu  nr. 48, Buzău.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu- se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi 06.03.2023, ora 14.30 la sediul și pe site-ul Direcției Judeţene pentru Cultură Buzău

Candidații declarați “Admis” la selecția dosarelor de concurs se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, care va avea loc în data de 14.03.2023, ora 1000 la sediul Direcției  Judeţene pentru Cultură Buzău, având asupra lor Actul de Identitate.