DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BUZAU

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Financiar – Contabilitate, salarizare, administrativ

Nr

crt.

Numărul de înregistrare

atribuit dosarului de

înscriere la concurs

Funcţia publică

Instituţia

Punctajul obținut la

proba interviu

Rezultatul

probei

1.

365

consilier, clasa I,

grad profesional superior

D.J.C. Buzău

97

ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretariatul  Direcției  Judeţene pentru Cultură Buzău, bd. Nicolae Bălcescu  nr. 48, Buzău.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi, 14.03.2023, ora 1500 la sediul Direcției  Judeţene pentru Cultură Buzău