DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BUZAU

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

- REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DJC BUZĂU;

- REGULAMENTUL INTERN AL DJC BUZĂU;

- ORGANIGRAMA DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ BUZĂU;

- BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI;

- BILANŢUL CONTABIL;

- RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE;

- LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEŢUL BUZĂU;

- LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE;

- DECLARAŢIILE DE AVERE ŞI DE INTERESE (LINK), ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DJC BUZĂU.

- LISTA ACTELOR NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DJC BUZĂU.

- COMUNICATE / INFORMAŢII / INVITAŢII / DIVERSE MATERIALE INFORMATIVE.