DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BUZAU

Ordinea de zi pentru ședința CZMI nr.10 Buzău din data de 04.05.2023

Județul Brăila

1. DESFIINȚARE CORPURI C1 ȘI C2 – REVENIRE

MI: I. Centrul istoric al municipiului Brăila, sit istoric urban, cod LMI: BR-II-s-B-02062;

                   II. Ansamblul Str. Gral. Eremia Grigorescu, monument istoric,

                        cod LMI: BR-II-a- B-02107;

Faza:  DTAD

2. CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - REVENIRE

MI: I. Centrul istoric al municipiului Brăila, sit istoric urban, cod LMI: BR-II-s-B-02062;

                    II. Ansamblul Str. Gral. Eremia Grigorescu, monument istoric, cod LMI:BR-II-a- B-02107

Faza: DTAC

 

 3. CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A CORPULUI C1- LOCUINȚĂ, C8, C9 – TERASE, C2, C3 – ANEXE – GARAJ; DESFIIN’ARE ANEXE C2 (PARȚIAL), C3 (PARȚIAL), C4, C7, C10, C11; RESTAURARE ÎMPREJMUIRE STRADALĂ

MI: I. Imobil Casa Jean Troianos, monument istoric de arhitectură, 1910,

cod LMI:BR–II–m–B-02066; 

     II. Parte integrantă a Centrului Istoric al mun. Brăila, cod LMI: BR-II-s-B-02062        

     III. Zona de protecție a următoarelor monumente istorice:

            1. Institutului „Sancta Maria”, cod LMI: BR–II–m-B-02071;

            2. Biserica „Sf. Nicolae”, cod LMI: BR-II-m-B-02065;

            3. Fosta Şcoală de băieţi, cod LMI: BR-II-m-B-02064

Faza:  DTAC + DTAD

 

4.   CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE

MI:Parte integrantă a Sitului Arheologic Brăilița, monument istoric, categoria sit, nr. cod: BR-I-s-B-02049

Faza:  DTAC

 

5. REPARAREA FAȚADELOR CORP C1 ȘI C2, RECOMPARTIMENTARE ȘI MANSARDARE CORP C1 ȘI ÎMPREJMUIRE.

MI:I. Centrul istoric al municipiului Brăila,sit istoric urban,cod LMI:BR-II-s-B-02062

      II. Zona fostei Cetăţi a Brăilei monument istoric de arheologie,

      cod LMI: BR – I – s - B – 02050;

      III. Cetate, mon. istoric de arheologie, cod LMI: BR–I–s-B–02050.01;

       IV. Necropolă, mon. istoric de arheologie, cod LMI: BR–I–s-B–02050.02

Faza: DTAC

 

6. RECOMPARTIMENTARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C2, S+P+2E, DIN RESTAURANT ȘI SPAȚII CAZARE ÎN CĂMIN DE BĂTRÂNI.

MI: I. Parte integrantă a următoarelor zone istorice protejate:

                    1. Centrul istoric al mun. Brăila, sit istoric urban, cod LMI: BR-II-s-B-02062;

        2. Ansamblul „Str. Mihai Eminescu – Str. 1 Decembrie 1918”, sec. XIX, 

            cod LMI:  BR–II–a–B–02096;

       II. Zona de protecție a:

                    1. Teatrul „Rally”(azi Teatrul „Maria Filotti”),1896,cod LMI:BR-II-m-B-02097;    

        2. Palatul „Lyra”, 1924, cod LMI: BR-II-m-B-02082;

                    3. Casa Chercea, 1910, cod LMI: BR-II-m-B-02067    

Faza:   DTAC

 

7. INTRARE ÎN LEGALITATE MANSARDĂ CORP C1, REPARAȚII FAȚADE CORP    C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI REPARAȚII GARD FRONT STRADĂ

MI: I. Centrul istoric al mun. Brăila, cod LMI: BR-II-s-B-02062;

                   II. Zona fostei Mitropolii a Proilaviei, cod LMI: BR- I-s-B-02051

Faza: DTAC

 

8.  CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI  ÎN COMUNA ȘUȚEȘTI

MI: 1. Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, situată în centrul satului Şuţeşti, monument istoric de arhitectură, cod LMI: BR–II–m–B–02137;

                    2. Obelisc (1877-1878), situat în satul Şuţeşti în faţa Şcolii, monument istoric cu  caracter memorial, cod LMI: BR-IV-m-B-02181

Faza: DTAC

 

 

Județul Buzău

9. Execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice

MI: Zonă de protecție MI: Gara Veche, azi anexă a Liceului Agricol”

cod LMI BZ-II-m-B-02465

Faza: DTAC

 

  1. Construire balcon

MI: Zonă de protecție MI: „Liceul Pedagogic Spiru Haret” – cod LMI BZ-II-m-B-02333

Faza: D.T.A.C.

 

11. Construire soclu și amplasare bust statuie „Florica Cristoforeanu”

MI: Zonă de protecție MI: Liceul Alexandru Vlahuță” – cod LMI BZ-II-m-B-02469, Casa Iorgu Antonescu” – cod LMI BZ-II-m-B-21058,Casa Moșescu” – cod LMI BZ-II-m-B-02452,Bustul lui Alexandru Vlahuță” – cod LMI BZ-III-m-B-02503

Faza: DTAC

 

Județul Galați

12.REVENIRE - Construire acoperiș tip șarpantă Școala Specială „Emil Gârleanu”

MI: ZIR 9, SIR 9a „Ansamblul reprezentativ situat de-a lungul str. N. Nălcescu”

Faza: DTAC

 

Județul Vrancea

 

  1. Desființare corp C1, C2, C3

MI: În zona de protecție a monumentului istoric cod LMI VN-I-s-B-06344 – Situl arheologic de la Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza

Faza: D.T.A.D.

 

  1. Construire locuință parter, mansardă și beci

MI: În zona de protecție a monumentului istoric cod LMI VN-I-s-B-06344 – Situl arheologic de la Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza

Faza: D.T.A.C.

  1. Demolare corpuri C1, C2, C3

MI: În zona de protecție a monumentelor istorice cod LMI VN-IV-s-B-06590 - Cimitir evreiesc, mun. Focșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 18 și cod LMI VN-II-m-B-06484 Casă mun. Focșani str. Titulescu Nicolae, nr. 12

Faza: D.T.A.D.

 

  1. Construire imobil locuințe D+P+3E cu terasă circulabilă și pergolă

MI: În zona de protecție a monumentelor istorice cod LMI VN-IV-s-B-06590 - Cimitir evreiesc, mun. Focșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 18 și cod LMI VN-II-m-B-06484 Casă, mun. Focșani, str. Nicolae Titulescu, nr.12

Faza: D.T.A.C