DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BUZAU

Proces verbal al ședinței nr.22 a C.Z.M.I. nr.10 Buzău - din data de 12 MARTIE 2024

 Județul Brăila

 1. Renovare integrală imobil str. Pensionatului nr. 2-Brăila

MI: I.Parte integrantă a Centrului Istoric al municipiului Brăila, sit istoric urban, cod        LMI: BR-II-s-B-02062,

        II.Zona de protecţie a următoarelor monumente istorice:

         1. Zona Fostei Mitropolii a Proilaviei, mon. istoric de arheologie, cod LMI:

            BR–I–s-  B–02051;

         2. Casa Marcheto, 1900, cod LMI: BR–II- m–B-02086.

Faza:   D.A.L.I.

CZMI 10: RESPINGERE/REVENIRE

Documentația nu e întocmită de specialist atestat MC, proiectul este superficial întocmit. Se solicită completarea documentației cu Raportul de expertiză, având în vedere faptul că Raportul este întocmit de o persoană decedată și că în prezent reprezentantul proiectantului susține că lucrarea se reface de către alt expert, că s-au reluat studiile și cercetările comisia apreciază necesar analiza obiectivului în contextul noului raport.

Totodată se solicită completarea documentației cu observațiile din fișa de vot a DJC Brăila, cât și cu studiu de parament, documentație pentru componente artistice și studiu istorico-arhitectural de fundamentare a intervențiilor.

 

2. Reabilitare și reamenajare spații interioare din imobilul spitalului de pneumoftiziologie Brăila, situat în municipiul Brăila, str. R.S. Campiniu, nr. 21

MI: I.Centrului  istoric al mun. Brăila-sit istoric urban, cod LMI:BR-II-s-B-02062,

                             Precum şi a zonelor de protecţie ale următoarelor monumente istorice:

                             I.Biserica “Sf,Nicolae”, 1860-1865, cod LMI: BR-II-m-B-02065;

                             II.Casa “Leonte Moldovan”, 1912, cod LMI: BR–IV–m-B–02148;

                             III.Casa “Ana Aslan”,sf.sec. XIX, cod LMI: BR–IV–m-B–02159;

                             IV.Casa “Daniel”, cod LMI: BR–II–m-B-02072.

Faza: D.A.L.I.

CZMI 10:RESPINGERE/REVENIRE

Proiectul prezentat nu este complet, în sensul că trebuie  fundamentată soluția de intervenție prin studiu istoric. Având în vedere că imobilul este compus din 4 corpuri separate cu structure și funcțiuni diferite este necesar ca documentația, expertiza tehnică să fie refăcută pentru fiecare corp în parte.

- Lucrările de intervenție vor fi corelate cu recomandările studiilor dar și cu cerințele și exigențele care decurg din calitatea de monument istoric.

- Documentația va fi întocmită de specialiști atestati M.C.

- Documentația se va completa cu  proiect de interventii asupra rețelelor, instalațiilor inclusiv cerințele ISU pentru clădirile analizate cât și pentru branșamentul acestora.

- Documentația va respecta conținutul cadru prevăzut de HG nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru fiecare corp.

 

3. Desființare Corp C8-chioșc (modul comercial)-construcție cu caracter provizoriu  

MI: Imobil înscris cu cod distinct în LMI Brăila la poziția 61, Școala Normală de

Fete, azi Spitalul “Sf. Spiridon”, 1923-1927, cod LMI: BR-II-m-B-02118.

Faza:  DTAD

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL, cu condiția edificării unei împrejmuiri similare cu cea existentă în partea opusă intrării, pe locul chioșcului ce urmează a fi demolat.

4. Desființare Corpuri C5 și C6-școala gimnazială com. Șuțești, jud. Brăila

MI: 1. Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, situată în centrul satului Şuţeşti,  monument istoric de arhitectură, cod LMI: BR–II–m–B–02137;

       2. Obelisc (1877-1878), situat în satul Şuţeşti în faţa Şcolii, monument istoric cu caracter memorial, cod LMI: BR-IV-m-B-02181.

Faza: D.T.A.D.

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

5.  Reparații fațadă str. 1 decembrie 1918, str. Ștefan cel Mare și învelitoare și înlocuire jgheaburi și burlane – notificare

MI: Ansamblul “Str.Mihai Eminescu-Str.1 Decembrie 1918”, sec. XIX,                                       monument  istoric, cod LMI: BR–II–a-B–02096.

Faza: -

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL, cu condiția completării documentației cu studiu de parament cu preluarea potențialelor informații ( cromatică) în propunerea făcută.

 

6.  Modificare de temă la autorizația de construire 567/03.10.2023 în timpul execuției lucrărilor de construire, pentru modificare regim de înălțime, recompartimentare interioară și modificare fațade

MI: Parte integrantă a următoarelor zone istorice protejate:

       1. Centrul istoric al municipiului Brăila, sit istoric urban cu valoare de monument          istoric, cod LMI: BR-II-s-B-02062;

       2. Zona fostei Cetăţi a Brăilei, monument istoric de arheologie, cod LMI: BR–I–s-B-02050;

       3. Cetate, monument istoric de arheologie, cod LMI: BR–I–s-B–02050.01;

       4. Necropolă, monument istoric de arheologie, cod LMI: BR–I–s-B–02050.02.

 Zona de protecţie ale următoarelor monumente istorice:

        1. Hruba"Pulberăria Nouă”, monument istoric de arheologie, cod LMI  BR–I–s-B–0208.

Faza: -

CZMI 10:AVIZ FAVORABIL

 

7.  Extindere locuință - revenire

MI: Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, situată în centrul satului Şuţeşti,  monument istoric de arhitectură, cod LMI: BR–II–m–B–02137

Faza: DTAC

CZMI 10: RESPINGERE, având în vedere  că în fișa de vot a DJC Brăila atenționează asupra faptului că lucrările sunt începute și a fost turnată fundația, fapt pentru care nu se mai poate face supraveghere arheologică. Comisia luând act de acest aspect cât și de faptul că documentația prezentată anterior, de această dată a fost semnată/însușită de proiectant. Comisia apreciază că nu mai este de competența ei avizarea documentației, aceasta intră în competența UAT-ului.

 

8.  Reabilitare faţade locuință S+P+2E și   reparații hornuri, lucarne, învelitoare, jgheaburi și burlane – notificare - revenire

MI: 1. Parte integrantă a Centrului istoric al mun. Brăila, cod LMI:BR-II-s-B-02062;

       2. Zona de protecţie a următoarelor monumente istorice:

           Casa “V.Ștefănescu”, azi Ocolul Silvic, 1899, cod LMI:BR-II-s-B-02102;

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

9.  Construire locuință P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren

MI: Situl arheologic Brăilița, cod LMI: BR-I-s-B-02049

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL, cu condiția cercetării arheologice preventive.

 

Județul Buzău

10.Lucrări de reparații și modificări ale împrejmuirii Colegiului Național „Alexandru Vlahuță“

MI: Liceul „Alexandru Vlahuță“, cod BZ-II-m-B-02469

Faza:  PTh

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

 1. Construire paraclis

MI: Zona de protectie MI: Ansamblul conacului Marghiloman, cod BZ-II-a –B-02347

Faza:  DTAC

CZMI 10:AVIZ FAVORABIL, cu condiția supravegherii arheologice.

 

Județul Galați

12. PUD Locuință P+1E

MI: Zona construită protejată ZIR 21, SIR 21a - Construcții individuale pe lot în țesut tradițional, cf. PUZ CP aprobat prin HCL Mun. Galați nr. 63/26.02.2015

Faza: PUD 

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

13. Locuință de tip duplex și împrejmuire teren, desființare construcții C1 și C2

MI: Zona construită protejată ZIR 6 - Ansamblul urban construit în continuarea axului str. Al. I. Cuza  str. Logofăt Tăutu - str. Ion Creangă, cf. PUZ CP aprobat prin HCL Mun. Galați nr. 63/26.02.2015

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL, cu  condiția completării documentației cu un releveu actual al construcțiilor C1 și C2, corelarea cu imaginile foto din documentație.

 

14. Reabilitare termică Grădinița „Ion Creangă”, Municipiul Tecuci, strada Vasile Alecsandri, nr. 2, județul Galați

MI: Zona de protecție Vornicul Tiron, monument istoric înscris în LMI/2015, poz. 220,

        cod GL-II-m-B-03108

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

15. Renovare energetică a Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, Corpul C20

MI: Monument istoric Spitalul Municipal "Elisabeta

      Doamna” - 1877 - 1878, înscris în LMI/2015 poz. 176 cod GL-II-m-B-03072

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL, cu condiția ca studiu istoric să fie întocmit de specialist atestat Ministerul Culturii pentru cerința-studiu istoric.

 

16. Renovare integrată - Reabilitare imobil situat în mun. Galați, Str. Domnească nr.24  - REVENIRE ȘEDINȚA CZMI 05.12.2023

MI: Monument istoric : 109. GL-II-a-B-03011 - Casa Simion Gheorghiu 1923-1925

Faza: DTAC/PT

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

         

17. Reabilitarea și modernizarea drumului infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25

MI: Monument istoric înscris în LMI 2015, poz. 84. GL-II-m-A-02974.03/04

Faza: P.Th.

CZMI 10: Documentația nu a fost transmisă pe email membrilor comisiei,  fapt pentru care nu au putut să studieze documentația aferentă. Motivat de importanța investiției, membrii comisiei solicită transmiterea acesteia spre analiză.

 

18. Consolidare și reabilitare Cinematograf Arta

MI: Zona de protecție Fostului Tribunal Judeţean Tecuci înscris în LMI 2015 la poz. 209, cu cod    GL-II-m-B-03098

Faza: DTAC

CZMI 10:AVIZ FAVORABIL

 

19. Consolidare Grădinița cu Program normal nr. 26

MI: Zona construită protejată ZIR 21, SIR 21a-Construcții individuale pe lot în țesut tradițional, cf. PUZ CP aprobat prin HCL Mun. Galați nr. 63/26.02.2015

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

20. Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Mun. Tecuci - cod AFM  VELO01202221800055

MI: Zona de protecție a mai multor monumente istorice situate pe str. 1 Decembrie 1918, centrul istoric al Mun. Tecuci

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

21. Eficientizarea energetică a sediului Poliției Municipiului Tecuci

MI: Zona de protecție monumente istorice:

          202. GL-II-m-B-03091 - Casa Subofiţerilor

          201. GL-II-m-B-03090 - Şcoala tip „Spiru Haret”

Faza: DALI

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

22. Hală de prăducție și dotare

MI: Zona construită protejată ZIR 24 - Situl arheologic de la Barboși, cf. PUZ CP aprobat prin HCL Mun. Galați nr. 63/26.02.2015

Faza: DTAC

CZMI 10 :AVIZ FAVORABIL, cu condiția completării documentației cu Raportul de cercetare arheologică preventivă.

23. Reabilitare corpuri C1 - C5, schimbare destinație C3 în spațiu servicii profesionale, sistematizare curte și amenajare pergolă

MI:108. GL-II-a-B-03010 Ansamblul urban "Str. Domnească",

ZIR 3 - Ansamblul urban construit în lungul Str. Domnească

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL

 

Județul Vrancea

 1. Consolidare și reparații capitale la Biserica Sf. Dumitru

MI: Intervenție în zona de protecție a monumentului istoric cod VN-II-m-B-06493 – Primăria, mun. Adjud, str. Vasile Alecsandri, nr. 7

Faza: DTAC

CZMI 10: AVIZ FAVORABIL, cu următoarele condiții:

 • Baza turlei să fie tratată similar cu plastica turlei;
 • Interzicera amplasării unităților interior/exterior de climatizare pe fațada clădirii.
 1. Consolidare, restaurare și integrare în circuitul turistic Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Mănăstirii Vărzărești

MI: Intervenție la monumentul istoric cod LMI VN-II-m-B06542.02 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – sat/com. Urechești

Faza: DTAC +P.Th.

CZMI 10:AVIZ FAVORABIL, cu următoarele condiții:

 • Includerea în faza DTAC a propunerilor de conservare cuprinse în studiul arheologic;
 • Cercetare arheologică preventivă în timpul executării lucrărilor;
 • Eliminarea plasticii din ipsos propuse pe fațade și înlocuirea cu mortare din var nisip;
 • Eliminarea elementelor din beton de la nivelul soclului;
 • Marcarea în teren a fundațiilor bisericii vechi.
 • Completarea documentatiei cu proiect de instalații

Recomandare:

 • La pardoseala interioară a bisericii se vor folosi dale din piatră având dimensiunile cărămizilor existente în pardoseala identificată arheologic.

 

     Județul Brăila - completare

26.Desființare garaj (Corp C4) și refacere împrejmuire

MI: I. Imobilul din Str. Frumoasă Nr. 60 este parte integrantă a următoarelor zone istorice protejate:

    - Centrul istoric al Municipiului Brăila, sit istoric urban cu valoare de monument istoric,  cod LMI: BR– II–s-B–02062, precum şi a

II. Zonelor de protecţie ale următoarelor monumente istorice:

1. Institutul „Sancta Maria”, cod LMI: BR-II-m-B-02071;

2. Casa Daniel (Fost Clubul Copiilor), cod LMI: BR-II-m-B-021072;

3. Casa Leonte Moldovan, Str. Ana Aslan nr. 21, cod LMI: BR-II-m-B-021148;

Faza:   DALI, Documentaţie în vederea obținerii avizului M.C. / D.J.C. Brăila.

CZMI 10: Nu s-a prezentat documentația.