DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BUZAU

Ordinea de zi pentru ședința CZMI nr.10 Buzău din data de 12.05.2022

Judetul Brăila

 1. Consolidare, recompartimentare, refacere zidărie și fațade imobil existent parter (C1+C2) în vederea creării unu singur corp extindere pe orizontală și verticală S+P+2E+3E retras cu reconstituirea fațadei principale C1, destinație locuințe semicolective- Revenire

Reintroducere în comisie conform art.30 alin (4) și art.31 alin. (1) din ROF a CNMI-aprobat prin Ordinul MC 2173/2013

MI:I.Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004 / 2005 / 2010/2016 : BR-II-s-B-02062;

Faza: DTAC

 1. Desființare corpuri C1, C2, C3 și construire locuință P+1E și modificare împrejmuire-Revenire

Reintroducere în comisie conform art.30 alin (4) și art.31 alin. (1) din ROF a CNMI-aprobat prin Ordinul MC 2173/2013

MI: Centrul istoric al municipiului Brăila

Cod LMI 2004/ 2005 / 2010 / 2016: BR-II-s-B-02062;(zona de protecție)

Ansamblul Str. Gral. Eremia Grigorescu Cod LMI 2004/ 2005 / 2010 / 2016:BR-II-a-B-02107;(zona de protecție)

Faza: DTAD +  DTAC

 1. Lucrări de intervenție la pavilioane, rezervor înmagazinare apă și modernizare rețea hidranți exteriori în Cazarma 406 Brăila

MI:CazarmaArtileriei,Cod LMI 2004 / 2010 / 2016: BR-II-m-B-02106

Faza:  DTAC+PT+DE

 1. Amenajare, modificare fațadă și semnalizare sediu

MI: Statuia eroilor 1877-1878 și 1916-1919, cod LMI BR-IV-m-B-02172

Faza:  DTAC

 1. Desființare corpuri de clădire C2+C3 și construire locuință P+1E

MI: . Situl arheologic de la Brăilița Cod  LMI 2004 / 2010/2016:  BR – I – s - B – 02049

Faza: D.T.A.D+DTAC

 1. Construire cameră cazan aburi pentru centrala termică prin redimensionarea construcției autorizate cu AC 165/24.03.2021-intrarea în legalitate

MI: . I.Centrul istoric al municipiului Brăila Cod LMI 2004/ 2005 / 2010 / 2016: BR-II-s-B-02062;

Faza: D.T.A.D+DTAC

 1. Reabilitare parțială fațadă spre stradă și curtea interioară

Acordul DJC Brăila intervenții Cf Art. 11 din Legea 50/1991 și Ordinul Ministrului Culturii nr. 3.037 din 20 iulie 2020

MI: . I.Centrul istoric al municipiului Brăila Cod LMI 2004/ 2005 / 2010 / 2016: BR-II-s-B-02062;

zonele de protecţie ale următoarelor monumente istorice:

1. Casa Varlaam, Str. nr. de cod: BR – II – m - B – 02073,

2. Casa M. Balter,: BR - II - m - B-  02074,

3. Casa A. Teodorescu,: BR - II - m – B – 02114

Faza: -

 1. Zugrăvire fațade imobil locuință corp C1

Acordul DJC Brăila intervenții Cf Art. 11 din Legea 50/1991 și Ordinul Ministrului Culturii nr. 3.037 din 20 iulie 2020

MI: . I.Centrul istoric al municipiului Brăila,  Cod LMI 2004 / 2005 / 2010/ 2016: BR-II-s-B-02062;

II. Casa Daniel fost Clubul cod: BR-II-m-B-02072; (zona de protecție)

III. Casa Învăţătorilor

cod: BR-II-m-B-02089. (zona de protecție)

IV. Casa Christescu cod: BR-II-m-B-02088. (zona de protecție)

Faza: -

 1. Schimbare destinație corp C3 – fără afectarea structurii de rezistență din anexă în spațiu alimentație publică bar.

MI: . I. Centrul istoric al municipiului Brăila, 

Cod LMI 2004 / 2005 / 2010/ 2016: BR-II-s-B-02062;

II. Casa Daniel fost Clubul cod: BR-II-m-B-02072; (zona de protecție)

III. Casa Învăţătorilor

cod: BR-II-m-B-02089. (zona de protecție)

IV. Casa Christescu cod: BR-II-m-B-02088. (zona de protecție)

Faza: D.T.A.C.

 

Judetul Buzău

 1. Declasare corp C2- Veșmântar în vederea desființării

MI: Biserica „Buna Vestire”, cod LMI BZ-II-m-A-02319 

Faza:  Declasare

 1. Desființare construcții și intervenții parazitare în incintaFostului penitenciar Râmnicu Sărat-construcțiile parazitare alipite corpului C2-reprezentând Blocul închisoare, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.01, și cea adosată corpului C14-reprezentând Pavilionul direcțiune, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.03

MI: „Fostul Penitenciar”- Râmnicu Sărat, cod LMI BZ-II-a-A-02462  

Faza:  D.T.A.D.       

 1. Amenajare parcare subterană și zona pietonală Aleea Trandafirilor tronson 1 din municipiul Buzău

MI:  „Vatra oraşului medieval Buzău - Oraşul Vechi”, cod RAN 44827.09,

Zona de protecție:  Biserica „Sf. Îngeri”, cod LMI BZ-II-m-B-20459 

Faza:   Studiu de fezabilitate

 1. Desființare parțială C1 și desființare totală C2,C3

MI: Zona de protecție„Spialul Gârlași (clădirea veche)”, cod BZ-II-m-B-02348 

Faza:  D.T.A.D.

 1. Extindere și refuncționalizare construcție existentă-C1- intrare în legalitate

MI: Zona de protecție„FostulSpital I.C Brătianu”, cod BZ-II-m-B-20957 

Faza:  D.T.A.C.

 1. Extindere și refuncționalizare construcție existentă NC 66981-C1- U2-Nr cad.66981+66983-intrare în legalitate

MI:Zona de protecție„FostulSpital I.C Brătianu”, cod BZ-II-m-B-20957 

Faza:  D.T.A.C.

 1. Extindere Corp C1-Parter și Modificare acoperiș-intrare în legalitate

MI: Zona de protecție„Templul comunității evreiești”, cod BZ-II-m-B-02339 

Faza:  D.T.A.C.

 

       Judetul Galați

 1. Imobil P+3E – prestări servicii, sediu firmă și locuințe de serviciu

MI: Zona de protecție: 204. GL-II-m-B-03093 – Hanul Goleri

205.GL-II-m-B-03094 - Vila Maria Șendrea

Faza:D.T.A.C.

 1. Reamenajare piațetă aferentă bisericii „Greacă”-Revenire

MI: Z.I.R. 5 - Str. Domnească - Parcu municipal „M. Eminescu”

Faza:D.A.L.I.

 1. Desființarea construcțiilor C1 și C2 a imobilului din str. Iancu Fotea nr.23, mun.Galați

MI: Z.I.R. 9, S.I.R. 9a - „Ansamblulreprezentativsituat de-a lungulstrăziiNicolaeBălcescu”

Faza:D.T.O.E. șiD.T.A.D.

 

 

Judetul Vrancea

 1. Realibilitare generală

MI: Intervenție la  monumentul istoric cod LMI VN-II-m-B-06409–Casă-mun. Focșani, str. Cernei, nr.35, jud. Vrancea   

Faza:D.T.A.C.

 1. Modernizarea, reabilitarea și dotarea centrului multifuncțional recreativ – Palatul Copiilor Odobești

MI:Intervenție la monumentul istoric cod LMI VN-II-m-B-06527 – Școală cu două corpuri – oraș Odobești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Vrancea

Faza:D.T.A.C.