DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BUZAU

Proces verbal al ședinței nr. 23 a C.Z.M.I. nr.10 Buzău - din data de 23 IUNIE 2022

Judetul Brăila

 1. Modificare temă la autorizația de construire nr. 838/2017 în timpul execuției lucrărilor de construire prin extindere pe orizontală, modificarea parțială a regimului de înălțime, recompartimentare, modificare de soluție structurală

      MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010 / 2016: BR-II-s-B-02062;

  II. Ansamblul „Str. Mihai Eminescu – Str. 1 Decembnrie 1918” Cod LMI 2004 / 2010/2016:

  BR-II–a-B–02096

Faza: DTAC

CZMI 10: Respingere, revenire cu documentele justificative privind autorizatia la care face referire in titlu, cu planurile vizate spre neschimbare precum si planurile noilor teme cu prezentarea in  ce constau modificarile, iar in varianta noua prezentate mai multe solutii compatibile cerintelor si exigentelor impuse de amplasamentul cladirii. Expertiza tehnica se va completa cu modificarile care fac obiectul prezentei documentatii detaliate in concret. Totodata expertiza tehnica va analiza modalitatea in care constructia aflata la un stadiu fizic intermediar respecta pana la aceasta etapa autorizatia in baza careia s-a edificat, iar in caz contrar care sunt modificarile si implicatiile acestora in noul proiect.

 1. Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră optică – Studiu de fezabilitate DJTS Brăila – Transelectrica Lacu Sărat

MI: Ansamblul „Str. Mihai Eminescu – Str. 1 Decembnrie 1918” Cod LMI 2004 / 2010/2016: BR – II – a - B – 02096

Faza:  Studiu de fezabilitate

     CZMI 10: Aviz favorabil, cu conditia supravegherii arheologice

 1. Reabilitare, modernizare și eficientizare energetică Școala Gimnazială „Petre Carp” Tufești

MI: 1. Obelisc (1916 -1919): BR-IV-m-B-02185; zona de protecție

Faza:  DTAC

CZMI 10: Aviz favorabil

 1. Refacere împrejmuire către Str. Albastră și reabilitare fațade (finisaje exterioare – fără intervenții la structura de rezistență) – pentru construcția C1

MI: Centrului istoric al municipiului Brăila,: BR-II-s-B-02062,

zonei de protecţie a următoarelor monumente istorice:

1. „Piaţa Traian”, Ansamblul de arhitectură sec. XIX: BR – II – a - B –  02131

2. Ansamblul de arhitectură « Mihai Eminescu  - Str. 1 Decembrie 1918»: BR – II – a - B – 02096

3. Hotel "Atena":BR-II-m-B-02125;

4. Sediul Băncii Naţionale a României: BR-II-m-B-02075

Faza:  DTAC

CZMI 10: Aviz favorabil, cu conditia respectarii conditiilor din PUZ si a supravegherii arheologice la realizarea gardului.

 

 1. Intrare în legalitate desființare Corp C2 – Cabină poartă, Corp C4 – Rezervor și desființare parțială Corp C3 Magazie

      MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010 / 2016: BR-II-s-B-02062;

Faza:  DTAD

         CZMI 10: Respingere, nu este de competenta comisiei, intrarea in legalitate este de       competenta U.A.T.-ului.

 1. Reparații tencuieli și zugrăveli fațade înlocuire/reparații tâmplărie lemn înlocuire jgheaburi și burlane, reparații și vopsitorii gard metallic la strada, Str. Cetății nr. 14

     Documentație pentru obținere Acordul DJC Brăila intervenții Cf Art. 11 din Legea          50/1991 și Ordinul Ministrului Culturii nr. 3.037 din 20 iulie 2020

      MI: Centrul istoric al municipiului Brăila, Cod LMI 2004/ 2005 / 2010 / 2016: BR-II-s-B-02062

Faza:  -

CZMI 10: Aviz favorabil, cu conditia ca tamplariile sa ramana din lemn in cazul in care sunt schimbate.

 

       Judetul Buzău

 1. Amplasare construcții provizorii tip containere modulare metalice

MI: Zona de protecție MI „Casa sopranei Florica Cristoforeanu”, cod LMI BZ-II-m-B-02455; „Casa arh. Petre Antonescu”, cod LMI BZ-IV-m-B-02541 

Faza:  DTAC

CZMI 10: Aviz favorabil

 1. Etajare și mansardare C1 și C2 și recompartimentare C3 –spații comerciale, com. Costești

MI: „Situl arheologic de la Spătaru - Pădurea Spătaru  ”- cod RAN 46545.01

Faza:  D.T.A.C.   

CZMI 10: Aviz favorabil

 

 

 1. Construire locuință P+1E

MI: Zonă de protecție MI „Casa”, cod LMI BZ-II-m-B-02456 

Faza:   D.T.A.C.

CZMI 10: Respingere, documentatie incompleta din care rezulta ca nu poate fi realizata constructia, nefiind respectati indicatorii urbanistici, lipsa plan de situatie din care sa reiasa accesul la drumul plubic.

      Judetul Vrancea

 

 1. Amplasare foișor fără fundație

MI:  Intervenție în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod L.M.I. VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11, municipiul Focșani, județul Vrancea

Faza: D.T.A.C.

CZMI 10: Respingere/revenire in vederea corelarii titlului consemnat in Certificatul de urbanism cu proiectul prezentat spre avizare.

 1. Construire sală de sport școlară

      MI:  Intervenție în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Ecaterina”, cod L.M.I. VN-II-m-B-06520, sat/comună Milcovul, județul Vrancea

      Faza: D.T.A.C. + P.TH. + D.D.E.

      CZMI 10: Aviz favorabil, cu conditia supravegherii arheologice

 

 1. Intrare în legalitate – Schimbare destinație corp C1 din locuință în magazin mixt (creare acces și demolare 2 pereți interiori), desființare anexă corp C2, construire extindere locuință, anexă gospodărească și împrejmuire

MI:  Intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, cod L.M.I. VN-IV-m-B-20944.02; ”Bustul poetului Alexandru Sihleanu”, cod L.M.I. VN-IV-m-B-20944.03, str. Alexandru Sihleanu nr. 22, sat/comună Sihlea, județul Vrancea

Faza: D.T.A.C.

     CZMI 10: Respingere, nu este de competenta comisiei, intrarea in legalitate este de   competenta U.A.T.-ului.

 

 1. Construire locuință și împrejmuire gard

MI:  Intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod L.M.I. VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9, municipiul Focșani, județul Vrancea

Faza: D.T.A.C.

CZMI 10: Aviz favorabil

 

 1. Intrare în legalitate – Desființare corp C1 și construire magazie

MI:  Intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod L.M.I. VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9, municipiul Focșani, județul Vrancea

Faza: D.T.A.D. + D.T.A.C.

     CZMI 10: Respingere, demolarea nu este de competenta comisiei, intrarea in legalitate este de  competenta U.A.T.-ului.

     Analizand propunerea pentru construire se acorda  Aviz favorabil, cu conditia supravegherii arheologice.

 1. Demolare corp C2, C3, parțial C1 - revenire

MI:  Intervenție în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Sf. Nicolae-Stroe”, cod L.M.I. VN-II-m-B-06491, str. Duiliu Zamfirescu nr. 13; ”Vila Cicinetta”, cod L.M.I. VN-II-m-B-06492, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6; ”Casă”, cod L.M.I. VN-II-m-B-06466, str. maior Ghe. Sava nr. 4B, municipiul Focșani, județul Vrancea

Faza: D.T.A.D.

CZMI 10: Aviz favorabil

 

           Judetul Galați

 1. Desființare construcțiilor C1 și C2 a imobilului din str. Iancu Fotea nr. 23, Mun. Galați

MI:  Z.I.R. 9, S.I.R. 9a - „Ansamblul reprezentativ situat de-a lungul străzii Nicolae Bălcescu”

Faza: D.T.O.E. și D.T.A.D.                

      CZMI 10: Respingere, motivat de faptul ca DJC Galati propune mentinerea celor doua fatade, comisia solicita completarea documentatiei in integralitatea ei  conform celor solicitate in sedinta din data de 12.05.2022 cat si prin punctul de vedere al DJC Galati.